top of page

Tävlingsdag: Söndag 12 maj 2024
Deltagare: Födda 2012-2019
Startavgift: 200 kr inkl tröja och medalj. Efteranmälan 250 kr. 
Anmälan: Gör du på sidan anmälan. 

Nummerlapp och tröja hämtar du på Heden fredagen den 3 maj mellan kl. 17 och 19
eller fredagen den 10 maj mellan kl. 17 och 19 samt på Löplabbet den 12 maj mellan kl. 08.00 och 10.00.

 

IFK Helsingborg, Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Citysamverkan och Helsingborgs stad hälsar dig välkommen till Helsingborgs stadslopp. Sista anmälningsdag är 10 april 2024. Därefter finns det möjlighet att,
i mån av plats, efteranmäla sig på Löplabbet den 12 maj. 

Start

Nedanför terrasstrapporna kl 10.30.

Tröjutlämning

Läs mer under Deltagarinformation

Banlängd

1 km.

Banan

Skiss över banan kommer inom kort.

Parkering

Nicolaiskolan och Olympiaområdet.

Klädförvaring

Springtime bjuder på klädförvaring - återkommer med exakt plats.

OBS! Kom i tid! Visa nummerlappen när du lämnar/hämtar kläder.

Toaletter

Tillgång till toaletter finns lokaliserat vid start- och målområdet.

Uppvärmning

Uppvärmning görs i samband med starten för respektive startgrupper.

Banan

Banan kommer att vara uppmärkt med kritstreck, pilar och kilometermarkeringar.

 

Vägvisare finns utplacerade längs banan. Du skall springa på körbanans högra sida.

 

Funktionärer visar. Tag hänsyn till varandra!

Målgång

Vid målgång kommer det att finnas vatten.
 

Tröja

Springtimetröjan har du på dig under loppet.

 

Nummerlappen fäster du på tröjans framsida.

Chip

Tidtagning sker med hjälp av ett chip som är fäst vid nummerlappen. I resultatlistan kommer du att få din nettotid (från startlinjen till målgången) redovisad. Har du inte nummerlappen på dig noteras inte din tid: Ingen nummerlapp = ingen tid och nummerlappen ska vara på magen. Det är viktigt att du verkligen passerar portalerna vid start och mål och inte vid sidan av dem, annars registreras inte din tid.

Nummerlappen/Chippet som används vid Springtime är en engångsnummerlapp. Dessa kan alltså behållas och skall inte returneras till arrangören.

Resultat

Fullständig resultatlista i Helsingborgs Dagblad måndagen den 13 maj. De kommer dessutom att finnas på HD:s och IFK Helsingborgs hemsida.

 

Om du ej vill att ditt namn ska publiceras skall detta anmälas till kansliet innan loppet.

Bilder/Foton

Under Springtime finns våra fotografer på plats. Eventuellt kommer några foton att användas på Springtimeinbjudan etc. inför kommande år.

 

Om Du ej vill medverka på dessa fotografier så meddela IFK:s kansli, via vår mejladress, senast 2024-05-12.

Övrigt

Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för uppkommen skada under loppet. Sjukvårdspersonal äger rätt att ta löpare från banan om så krävs.

headline.png
HD's MiniSpringtime
bottom of page