top of page

Tävlingsdag: Lördagen 6 maj 2023
Deltagare: Födda 2011-2016
Startavgift: 175 kr inkl tröja, medalj 
Anmälan: Gör du på sidan anmälan. Välj 1,6 km som typ av klass.

Ditt startkuvert med nummerlapp och information skickas hem till dig från och med den 20:e april 2023.

IFK Helsingborg, Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Citysamverkan och Helsingborgs stad hälsar dig välkommen till årets 41:e upplaga av Helsingborgs stadslopp. Sista anmälningsdag är 16 april 2023. Därefter finns det möjlighet att, i mån av plats, efteranmäla sig. Mer detaljerad information hittar du under fliken "Anmälan". 

minispringtime-karta.png

Start

Karlsgatan vid biografen Röda Kvarn kl 14.00.

Tröjutlämning

Fredagen 5/5 mellan kl 15.00 - 19.00 på Heden utanför vårt klubbhus i tält.

Lördagen 6/5 mellan kl 10.00 - 13.30.

 

Anmälda deltagare fram t.o m 16 april kommer att få sitt deltagarmaterial via posten (dock ej springtimetröjan). Deltagare anmälda efter 16 april måste hämta ut sitt startmaterial i samband med tröjutdelningen.

Banlängd

1,6 km = 1 engelsk mile

Banan

Karlsgatan-Prästgatan-S.Storgatan, N.Storgatan-Fågelsångsgatan, St-Jörgensplats-Kullagatan=Mål

Parkering

Nicolaiskolan och Olympiaområdet.

Klädförvaring

Springtime bjuder på klädförvaring i ett tält

OBS! Kom i tid! Visa nummerlappen när du lämnar/hämtar kläder.

Toaletter

Tillgång till toaletter finns lokaliserat vid start- och målområdet.

Uppvärmning

Uppvärmning görs i samband med starten för respektive startgrupper.

Banan

Banan kommer att vara uppmärkt med kritstreck, pilar och kilometermarkeringar.

 

Vägvisare finns utplacerade längs banan. Du skall springa på körbanans högra sida.

 

Funktionärer visar. Tag hänsyn till varandra!

Målgång

Vid målgång kommer det att finnas vatten och bananer.
Målet dras in kl 16.30

För mer info se målområde.

Tröja

Springtimetröjan har du på dig under loppet.

 

Nummerlappen fäster du på tröjans framsida.

Chip

Tidtagning sker med hjälp av ett chip som är fäst vid nummerlappen. I resultatlistan kommer du att få din nettotid (från startlinjen till målgången) redovisad. Har du inte nummerlappen på dig noteras inte din tid: Ingen nummerlapp = ingen tid och nummerlappen ska vara på magen. Det är viktigt att du verkligen passerar portalerna vid start och mål och inte vid sidan av dem, annars registreras inte din tid.

Nummerlappen/Chippet som används vid Springtime är en engångsnummerlapp. Dessa kan alltså behållas och skall inte returneras till arrangören.

Resultat

Fullständig resultatlista i Helsingborgs Dagblad söndagen den 7 maj. De kommer dessutom att finnas på HD:s och IFK Helsingborgs hemsida.

 

Om du ej vill att ditt namn ska publiceras skall detta anmälas till kansliet innan loppet.

Bilder/Foton

Under Springtime finns våra fotografer på plats. Eventuellt kommer några foton att användas på Springtimeinbjudan etc. inför kommande år.

 

Om Du ej vill medverka på dessa fotografier så meddela IFK:s kansli, via vår mejladress, senast 2023-05-30.

Övrigt

Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för uppkommen skada under loppet. Sjukvårdspersonal äger rätt att ta löpare från banan om så krävs.

headline.png
MINI Springtime
bottom of page