top of page

Publik

Bra platser att stå på

  • Pålsjöskog.

  • Pilvångsplatsen/Pålsjögatan/FM Franzens gata.

  • Öresundsparken

  • Slottshagen/musik/vätskekontroll

  • Maria kyrkan/Södra storgatan.

  • Kullagatan

Omklädningsrum

Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg

Start

Kl. 13.30 HD-loppet, barn 0-6år. Start vid Konsul Olssons Plats.
 

Kl. 14.00 MINI Springtime 6-12 år. Start vid biografen "Röda Kvarn" på Karlsgatan.

Kl. 14.10 Alla kan springa. Start vid biografen "Röda Kvarn" på Karlsgatan.


Kl. 14.45 start för 10 km vuxen och ungdom och lagtävling. Start på Gröningen.

Kl. 15.30 start för 5 km vuxen och ungdom och lagtävling. Start på Gröningen.


Mer info på startområde.

Tröjutlämning

Fredagen 5/5 mellan kl 15.00 - 19.00 på Heden utanför vårt klubbhus i tält.

Lördagen 6/5 mellan kl 10.00 - 13.30 på Gröningen.

Deltagarmaterial

Anmälda deltagare fram t.o.m 16 april kommer att få sitt deltagarmaterial via posten (dock ej springtimetröjan). Deltagare anmälda efter 16 april måste hämta ut deltagarmaterialet. (Deltagarmaterial är nummerlapp, säkerhetsnålar och information.) De som har anmält sig efter 16 april hämta sitt deltagarmaterial i samband med tröjutlämningen. 

Efteranmälning

Det går att anmäla sig fram till 3 maj klockan 23:59. Anmälan görs online här.

Parkering

Nicolaiskolan och Olympiaområdet.

Målgång

Vid målgång kommer det att finnas vatten och bananer.

Målet dras in kl 16.30.

 

För mer info se målområde.

Klädförvaring

Springtime bjuder på klädförvaring i ett tält vid startplatsen på Gröningen.

 

OBS! Kom i tid! Visa nummerlappen när du lämnar/hämtar kläder.

Toaletter

Tillgång till toaletter finns lokaliserat vid start- och målområdet.

Uppvärmning

Uppvärmning leds av Aktiverum och görs i samband med starten för respektive startgrupper. Uppvärmningen börjar ca 15 minuter respektive start.

Starten

Startområde enligt skiss finns här

 

Du behöver inte ha bråttom i starten!

 

Tidtagningen startar inte för dig förrän du passerar startlinjen/startportalen

(se även nedan - Chip).

Banan

Banan kommer att vara uppmärkt med kritstreck, pilar och kilometermarkeringar.

 

Vägvisare finns utplacerade längs banan. Du ska springa på körbanans högra sida.

 

Funktionärer visar. Tag hänsyn till varandra!

Medier

Observera att filmning och fotografering sker aktivt under Springtime. Eventuellt kommer några fotografier att användas på inbjudan till nästa års Springtime. Om ni inte vill medverka på dessa fotografier så meddela IFK:s kansli, via vår mejladress, senast 2023-05-30.

Medaljutdelning

De som beställt medalj hämtar ut den i målområdet.

Prisutdelning

Prisutdelning sker kl 16.15.

Prisutdelningen är på Stortorget.

Vätskekontroll

Vätskekontroll finns efter 3 km på 5 km-banan.

Vätskekontroller finns efter 5 km och 8 km på 10 km-banan.

Tröja

Springtimetröjan har du på dig under loppet.

 

Nummerlappen fäster du på tröjans framsida.

Chip

Tidtagning sker med hjälp av ett chip som är fäst vid nummerlappen. I resultatlistan kommer du att få din nettotid (från startlinjen till målgången) redovisad. Har du inte nummerlappen på dig noteras inte din tid: Ingen nummerlapp = ingen tid och nummerlappen ska vara på magen. Det är viktigt att du verkligen passerar portalerna vid start och mål och inte vid sidan av dem, annars registreras inte din tid.

Nummerlappen/Chippet som används vid Springtime är en engångsnummerlapp. Dessa kan alltså behållas och skall inte returneras till arrangören.

Resultat

Fullständig resultatlista i Helsingborgs Dagblad söndagen den 7:e maj. De kommer dessutom att finnas på HD:s och IFK Helsingborgs hemsida.

 

Om du ej vill att ditt namn ska publiceras skall detta anmälas till kansliet innan loppet.

Ungdom

Anmälningsavgiften är reducerad för dig som är under 18 år.

Återbud

Vid anmälan finns möjlighet att teckna en försäkring. Vi återbud på grund av skada eller sjukdom kontakta Race ID för återbetalning av anmälningsavgiften för dig som tecknat försäkring. IFK Helsingborg återbetalar inga anmälningsavgifter.

 

Allmänna villkor

Här kan du läsa våra allmänna villkor.

Övrigt

Kom i god tid, vi rekommenderar att åka kollektivt med buss & tåg alternativt ta cykeln till löparfesten!

Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för uppkommen skada under loppet. Sjukvårdspersonal äger rätt att ta löpare från banan om så krävs.

Ditt startkuvert med nummerlapp och information skickas hem till dig från och med den 20 april 2023.

IFK Helsingborg, Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Citysamverkan och Helsingborgs stad hälsar dig välkommen till Helsingborgs stadslopp Springtime. Sista anmälningsdag är 16:e april 2023. Därefter finns det möjlighet att, i mån av plats, efteranmäla sig. Mer detaljerad information hittar du under fliken "Anmälan". 

bottom of page