Publik

Bra platser att stå på

  • Pålsjöskog.

  • Pilvångsplatsen/Pålsjögatan/FM Franzens gata.

  • Öresundsparken

  • Slottshagen/musik/vätskekontroll

  • Maria kyrkan/Södra storgatan.

  • Kullagatan

Omklädningsrum

Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg

Start


Kl. 13.00 MINI Springtime 6-12 år. Start vid biografen "Röda Kvarn" på Karlsgatan.

Kl. 13.10 Alla kan springa. Start vid biografen "Röda Kvarn" på Karlsgatan.


Kl. 13.45 start för 10 km vuxen och ungdom och lagtävling. Start vid Henry Dunkers Plats.

Kl. 14.30 start för 5 km vuxen och ungdom och lagtävling. Start vid Henry Dunkers Plats.


Mer info på startområde.

Tröjutlämning

Fredagen 3/6 mellan kl 15.00 - 19.00 på Heden utanför vårt klubbhus i tält.

Lördagen 4/6 mellan kl 10.00 - 13.30 vid startplatsen Henry Dunkers plats

Deltagarmaterial

Anmälda deltagare fram t.o.m 2 maj kommer att få sitt deltagarmaterial via posten (dock ej springtimetröjan). Deltagare anmälda efter 2 maj måste hämta ut deltagarmaterialet. (Deltagarmaterial är nummerlapp, säkerhetsnålar och information.) De som har anmält sig efter 2 maj hämta sitt deltagarmaterial i samband med tröjutlämningen. 

Efteranmälning

Det går att anmäla sig fram till 1 juni klockan 23:59. Anmälan görs online här.

Parkering

Nicolaiskolan och Olympiaområdet.

Målgång

Vid målgång kommer det att finnas vatten och bananer.

Målet dras in kl 15.30.

 

För mer info se målområde.

Klädförvaring

Springtime bjuder på klädförvaring i ett tält

 

OBS! Kom i tid! Visa nummerlappen när du lämnar/hämtar kläder.

Toaletter

Tillgång till toaletter finns lokaliserat vid start- och målområdet.

Uppvärmning

Uppvärmning leds av Aktiverum och görs i samband med starten för respektive startgrupper. Uppvärmningen börjar ca 15 minuter respektive start.

Starten

Startområde enligt skiss finns här

 

Du behöver inte ha bråttom i starten!

 

Tidtagningen startar inte för dig förrän du passerar startlinjen/startportalen

(se även nedan - Chip).

Banan

Banan kommer att vara uppmärkt med kritstreck, pilar och kilometermarkeringar.

 

Vägvisare finns utplacerade längs banan. Du skall springa på körbanans högra sida.

 

Funktionärer visar. Tag hänsyn till varandra!

Medier

Observera att filmning och fotografering sker aktivt under Springtime. Eventuellt kommer några fotografier att användas på inbjudan till nästa års Springtime. Om ni inte vill medverka på dessa fotografier så meddela IFK:s kansli, via vår mejladress, senast 2022-06-30.

Medaljutdelning

Medalj erhålls i målområdet.

Prisutdelning

Prisutdelning sker kl 15.15.

Vätskekontroll

Vätskekontroll finns efter 3 km på 5 km-banan.

Vätskekontroller finns efter 5 km och 8 km på 10 km-banan.

Tröja

Springtimetröjan har du på dig under loppet.

 

Nummerlappen fäster du på tröjans framsida.

Chip

Tidtagning sker med hjälp av ett chip som är fäst vid nummerlappen. I resultatlistan kommer du att få din nettotid (från startlinjen till målgången) redovisad. Har du inte nummerlappen på dig noteras inte din tid: Ingen nummerlapp = ingen tid och nummerlappen ska vara på magen. Det är viktigt att du verkligen passerar portalerna vid start och mål och inte vid sidan av dem, annars registreras inte din tid.

Nummerlappen/Chippet som används vid Springtime är en engångsnummerlapp. Dessa kan alltså behållas och skall inte returneras till arrangören.

Resultat

Fullständig resultatlista i Helsingborgs Dagblad söndagen den 5:e juni. De kommer dessutom att finnas på HD:s och IFK Helsingborgs hemsida.

 

Om du ej vill att ditt namn ska publiceras skall detta anmälas till kansliet innan loppet.

Ungdom

Anmälningsavgiften är reducerad för dig som är under 18 år.

Återbud

Eventuellt återbud kan lämnas senast 30/4 - 2022.

 

Erlagd avgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg utfärdat före detta datum. Vid förhinder kan startplatsen överlåtas till annan löpare, något som berörd själv ombesörjer.

Vid senare återbud görs endast återbetalning vid tecknade av försäkring vid anmälan. Försäkringen ombesörjs och administreas av Race ID.

 

Allmänna villkor

Här kan du läsa våra allmänna villkor.

Övrigt

Kom i god tid, vi rekommenderar att åka kollektivt med buss & tåg alternativt ta cykeln till löparfesten!

Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för uppkommen skada under loppet. Sjukvårdspersonal äger rätt att ta löpare från banan om så krävs.

Ditt startkuvert med nummerlapp och information skickas hem till dig från och med den 2 maj 2022.

IFK Helsingborg, Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Citysamverkan, H22 och Helsingborgs stad hälsar dig välkommen till årets 40:e upplaga av Helsingborgs stadslopp. Sista anmälningsdag är 2:e maj 2022. Därefter finns det möjlighet att, i mån av plats, efteranmäla sig. Mer detaljerad information hittar du under fliken "Anmälan".