Publik

Bra platser att stå på

  • Bergspriset/Pålsjöskog högsta punkt 52 m över havet.

  • Pilvångsplatsen/Pålsjögatan/FM Franzens gata.

  • Öresundsparken

  • Slottshagen/musik/vätskekontroll

  • Maria kyrkan/Södra storgatan.

  • Kullagatan

Start

Kl. 12.30 HDs barnlopp 0-6 år. Start vid Konsul Ohlssons plats.


Kl. 13.00 MINI Springtime 6-12 år. Start vid biografen "Röda Kvarn" på Karlsgatan.

Kl. 13.10 Alla kan springa. Start vid biografen "Röda Kvarn" på Karlsgatan.


Kl. 13.30 start för 10 km vuxen och ungdom och lagtävling. Start vid Henry Dunkers Plats.

Kl. 14.00 start för halvmaraton. Start vid Henry Dunkers Plats.

Kl. 14.10 start för 5 km vuxen och ungdom och lagtävling. Start vid Henry Dunkers Plats.


Mer info på startområde.

Tröjutdelning

Tider för hämtning av tröjan utanför Länsförsäkringar vid Sundstorget är:

 

Fredagen 8 maj kl 14.00-18.00 samt lördagen 9 maj kl 10.00-12.30.

Obs, lämnas ut mot uppvisande av nummerlapp!

Deltagarmaterial

Anmälda deltagare fram t.o.m 20 april kommer att få sitt deltagarmaterial via posten (dock ej springtimetröjan). Deltagare anmälda efter 20 april måste hämta ut deltagarmaterialet hos Länsförsäkringar vid Sundstorget. (Deltagarmaterial är nummerlapp, säkerhetsnålar och information.)

Efteranmälning

Tider för efteranmälning hos Länsförsäkringar vid Sundstorget är:

Fredagen 8 maj kl. 14.00-18.00 samt lördagen 9 maj kl 10.00-12.30.

Vi tar Visa och Mastercard kort, Swish samt kontanter.

Familjeoasen

På Sundstorget arrangeras roliga tävlingar och aktiviteter för både barn och vuxna.

 

Aktiviteterna startar kl 10.00.

Parkering

Nicolaiskolan och Olympiaområdet.

Omklädningsrum

Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg

Klädförvaring

Springtime bjuder på klädförvaring i ett tält utanför Länsförsäkringar vid Sundstorget 

 

OBS!! Kom i tid! Visa nummerlappen när du lämnar/hämtar kläder.

Toaletter

Tillgång till toaletter finns lokaliserat vid start- och målområdet.

Uppvärmning

Uppvärmning leds av Aktiverum och görs i samband med starten för respektive startgrupper. Uppvärmningen börjar ca 15 minuter respektive start.

Starten

Startområde enligt skiss finns här

 

Du behöver inte ha bråttom i starten!

 

Tidtagningen startar inte för dig förrän du passerar startlinjen/startportalen

(se även nedan - Chip).

Banan

Banan kommer att vara uppmärkt med kritstreck, pilar och kilometermarkeringar.

 

Vägvisare finns utplacerade längs banan. Du skall springa på körbanans högra sida.

 

Funktionärer visar. Tag hänsyn till varandra!

Målgång

Vid målgång kommer det att finnas vatten och bananer.

Målet dras in kl 16.30.

 

För mer info se målområde.

Medaljutdelning

Medalj erhålls i målområdet.

Prisutdelning

Prisutdelningen äger rum på Stortorget:

Kl 15.00 Prisutdelning 5 km och 10 km.

Kl 15.30 Prisutdelning halvmaraton.

Bergspriset

Bergspriset är åter infört i år, drygt 3 km löpning tilldelas första dam och första herre på 10 km. Löparen måste fullfölja loppet.

Vätskekontroll

Vätskekontroll finns efter 3 km på 5 km-banan.

Vätskekontroller finns efter 5 km och 8 km på 10 km-banan.

Vätskekontroller finns efter 1,2 km, 6 km, 8,2 km, 13 km, 15,5 km och 19 km  på  halvmaratonbanan.

Tröja

Springtimetröjan har du på dig under loppet.

 

Nummerlappen fäster du på tröjans framsida.

Chip

Tidtagning sker med hjälp av ett chip som är fäst vid nummerlappen. I resultatlistan kommer du att få din nettotid (från startlinjen till målgången) redovisad. Har du inte nummerlappen på dig noteras inte din tid: Ingen nummerlapp = ingen tid och nummerlappen ska vara på magen. Det är viktigt att du verkligen passerar portalerna vid start och mål och inte vid sidan av dem, annars registreras inte din tid.

Nummerlappen/Chippet som används vid Springtime är en engångsnummerlapp. Dessa kan alltså behållas och skall inte returneras till arrangören.

Resultat

Fullständig resultatlista i Helsingborgs Dagblad söndagen den 10:e maj. De kommer dessutom att finnas på HD:s och IFK Helsingborgs hemsida.

 

Om du ej vill att ditt namn ska publiceras skall detta anmälas till kansliet innan loppet.

Medier

Observera att filmning och fotografering sker aktivt under Springtime. Eventuellt kommer några fotografier att användas på inbjudan till nästa års Springtime. Om ni inte vill medverka på dessa fotografier så meddela IFK:s kansli, via vår mejladress, senast 2020-06-30.

Student/ungdom

Information för dig som är student eller ungdom finner du här.

Återbud

Eventuellt återbud kan lämnas senast 20/4 - 2020.

 

Erlagd avgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg utfärdat före detta datum. Vid förhinder kan startplatsen överlåtas till annan löpare, något som berörd själv ombesörjer.

 

Överlåtande av startplats ska ske innan sista anmälningsdag 20/4 - 2020. Överlåtande av startplats görs på mittlopp.se mot en avgift på 100 kr.

Övrigt

Kom i god tid, vi rekommenderar att åka kollektivt med buss & tåg alternativt ta cykeln till löparfesten!

Springtimebanan på 5 km och 10 km är kontrollmätt av Svenska Friidrottsförbundet 2011 och 2012. 2020 års lopp genomförs med exakt samma sträckning som kontrollmättes 2012. Halvmaratonbanan är kontrollmätt 2019. Det betyder att du kan använda din sluttid i Springtime för att seeda dig till andra lopp. 

Deltagare i loppet ställer upp på egen risk. Arrangörerna fritar sig allt ansvar för uppkommen skada under loppet. Sjukvårdspersonal äger rätt att ta löpare från banan om så krävs.

Ditt startkuvert med nummerlapp och information skickas hem till dig från och med den 22 april 2020.

IFK Helsingborg, Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Citysamverkan och Helsingborgs stad hälsar dig välkommen till årets 40:e upplaga av Helsingborgs stadslopp. I år har vi maximerat antalet deltagare till 4.500. Sista anmälningsdag är 20:e april 2020. Därefter finns det möjlighet att, i mån av plats, efteranmäla sig. Mer detaljerad information hittar du under fliken "Anmälan".