top of page


 

Om banan

Springtimebanan 2023 kommer att skilja sig något från den vanliga banstäckningen. Det beror på att det är vägarbete på delar av banan. Starten kommer i år att vara på Gröningen istället för Henry Dunkers Plats.

En del av 10km-banan har även dragits om på Tågaborg. Se bild.

Springtime 2023-1.png
headline.png
Banan
bottom of page