top of page

Startområde för 10 och 5 km.

Den första starten går kl 14:45 för 10km respektive kl 15:30 för 5km.

OBS! Plats för Tröjutdelning samt klädförvaring är flyttad! Läs mer under "Deltagarinformation"

Springtimestart 2923.png
headline.png
Startområde
bottom of page